LEDEN

24. 1. 2023

V měsíci lednu pokračujeme v zimním tvoření. Proběhla také preventivní přednáška o zdravém životním stylu, která velmi dobře navázala na probírané učivo prvouky. Se školní psycholožkou si žáci zahráli na námořníky. Cílem této zábavné hodiny bylo poznávání pocitů a vzájemné vztahy ve třídě.