LEDEN

31. 1. 2024

Nový rok nezačal pro naši třídu zrovna nejlépe - přišla velká nemocnost, a tak jsme se učili v malém počtu. V posledním týdnu jsme tančili a cvičili na akci Roztančená škola, zde už jsme byli skoro v plném počtu. Snad nám to už vydrží. Naše třída se také velmi úspěšně umístila v pěvecké soutěži žáků 1. stupně. Všechny zpěváčky velmi chválím. Z naší třídy byla zvolena nejlepší T. Knotová s písní Ej horo, horo....