Matematické pyramidy

11. 2. 2024

Jelikož v matematice počítáme rádi matematické pyramidy, dostali jsme za úkol vytvořit ve skupinách pro spolužáky podobnou pyramidu.