Páťáci na Buchlově

27. 6. 2023

Závěr školního roku si zpestřujeme ve všech třídách různými výlety, páťáci dnes výšlapem na hrad Buchlov.