Podzim u páťáků

31. 10. 2023

První dva měsíce ve škole jsme si užili! Hodně jsme opakovali učivo z předchozích ročníků, za pěkného počasí jsme hráli hry na školním dvoře pod altánem, byli jsme také na vycházce ve Břestku - na Chabaních u Sekvojovce. V hodinách PČ a VV jsme pracovali na výzdobě třídy a úklidu okolí školy.