Program přípravy a adaptace předškolních dětí

5. 3. 2024

na školní docházku. Informace pro rodiče budoucích žáků 1. třídy (2024/2025).

Akce programu:

  1. Přednáška o školní zralosti a přípravě dětí na povinnou školní docházku  (23. 1.)
  2. "Předškolička" - seznámení se školou, budoucí třídní učitelkou, prohlídka školy s ředitelem, kavárna pro rodiče (26. 3.)
  3. Návštěvy MŠ Tupesy, MŠ Břestek ve škole – adaptace na školní prostředí, individuální návštěvy (podle domluvy).
  4. Zápis (10. 4.), náhradní termín zápisu (24. 4.), individuální zápis (podle domluvy)
  5. "Přípravka" - přípravné hodiny pro předškoláky (duben-květen)
  6. Schůzka rodičů budoucích žáků první třídy (červen)
  7. Projekt „Patroni“ první třídy: příprava na nový školní rok (červen)
  8. První školní den, organizační třídní schůzka