Recitační soutěž

22. 12. 2022

Po dvouleté pauze proběhl 22. 12. 2022 v naší škole 12. ročník školního kola recitační soutěže.

Soutěžilo se ve třech kategoriích:

1. kategorie: 1. – 3. třída

2. kategorie: 4. – 6. třída

3. kategorie: 7. – 9. třída

Recitátoři si s pomocí svých vyučujících připravili zajímavé texty, se kterými hájili barvy svých tříd a samozřejmě se také snažili přesvědčit porotu, že právě oni recitují nejlépe.

O úspěšnosti recitátorů rozhodovala porota ve složení: 

Mgr. Barbora Lukůvková – před. poroty

Mgr. Barbora Křemečková

Paní Andrea Lukášová

Mgr. Tereza Milošová                       

 Umělecké výkony byly velice vyrovnané, ve všech kategoriích měla porota velice těžké rozhodování. A jak nakonec všechno dopadlo?

1. kategorie:

  1. místo - Alžběta Hanáková (1. třída) 
  2. místo -  Kateřina Talandová (2. třída)
  3. místo -  Sebastián Vavruška (3. třída)

Uznání poroty získala Drahuška Tománková (1. třída)                                                           

2. kategorie:

  1. místo -  Klára Martináková (6. třída)
  2. místo -  Veronika Lesová (5. třída)
  3. místo - Tereza Kubíčková (5. třída)

Uznání poroty získala Aneta Kostílková (6. třída)

3. kategorie:

  1. místo – Libuše Buroňová  (8. třída)
  2. místo -  Veronika Sedláčková (7. třída)
  3. místo -  Tereza Daníčková (9. třída)

  3.     místo -  Matouš Pospíchal ( 8. třída)           

Vítězům blahopřejeme!