Recitační soutěž

22. 12. 2023

proběhl již 13. ročník školního kola recitační soutěže


Vítězové třídních kol soutěžili ve třech kategoriích:
1. kategorie: 1. – 3. třída
2. kategorie: 4. – 6. třída
3. kategorie: 7. – 9. třída
Recitátoři si s pomocí svých vyučujících připravili zajímavé texty, se kterými hájili
barvy svých tříd a samozřejmě se také snažili přesvědčit porotu, že právě oni recitují nejlépe.
O úspěšnosti recitátorů rozhodovala porota ve složení:
Paní Andrea Lukášová – před. poroty
Mgr. Barbora Křemečková
Mgr. Filip Vašíček
Umělecké výkony byly velice vyrovnané, ve všech kategoriích měla porota velice těžké
rozhodování. A jak nakonec všechno dopadlo?

1. kategorie:

1. místo – Anna Gejdošová (1. třída)
2. místo - Martin Crla (3. třída)
3. místo - Tomáš Březina (2. třída)
Uznání poroty získala Klárka Velecká (1. třída)

2. kategorie:

1. místo – Richard Bureš (6. třída)
2. místo - Veronika Lesová (6. třída)
3. místo – Filip Hejda (4. třída)
Uznání poroty získala Tereza Kubíčková (6. třída)

3. kategorie:

1. místo – Adéla Holásková (9. třída)
2. místo - Klára Martináková (7. třída)
3. místo - Libuše Buroňová (9. třída)
Uznání poroty získal Martin Stýskal (8. třída)

Vítězům blahopřejeme!