Rodina

16. 1. 2023

Myšlenková mapa

V prvouce jsme si povídali o rodině a jejím významu a děti ve skupinách na toto téma tvořily myšlenkové mapy.