Slavnostní zahájení šk. roku 2022/2023

1. 9. 2022