Sportovně - branný den

23. 10. 2023

Rozděleni do týmů spolu s druháky a čtvrťáky jsme si vyzkoušeli nejen přespolní běh, ale také např. střelbu ze vzduchovky, hod granátem, zodpověděli jsme otázky z prvouky a zdravovědy. To vše za krásného slunného počasí.