Testování SCIO

3. 5. 2023

Testování

V dubnu čekalo na děti 3. třídy testování znalostí z českého jazyka, matematiky, prvouky, klíčových kompetencí a anglického jazyka (toto testování bylo rozděleno na test a poslech). Zpočátku měly děti obavy, jak se jim bude dařit a jestli všechno stihnou v daném čase, ale postupně si zvykly a snažily se, aby měly co nejlepší výsledky.