Třídní schůzky

Termíny třídních schůzek 2019/2020

2. září 2019 - první třída

20. listopadu 2019 - celá škola od 16:00 hodin

22. ledna 2020 - celá škola od 16:00 hodin

15. dubna 2020 - celá škola od 16:00 hodin

  • V případě potřeby si mohou třídní schůzky svolávat třídní učitelé i jindy (vždy o tom budou prokazatelně informovat rodiče v dostatečném předstihu).
  • Rodiče mohou navštívit vyučující kdykoliv v době mimo vyučování. Nejlépe po vzájemné domluvě.
  • Každou středu jsou rodičům k dispozici ke konzultacím všichni učitelé v rámci tzv. konzultační středy (do 16:00).