Třídní schůzky / konzultace - 17.1.2024

9. 1. 2024

Třídní schůzky / Konzultace s vyučujícími o výsledcích vzdělávání žáků v 1. pololetí školního roku 2023/2024 proběhnou 17.1.2024.

Podrobné informace poskytnou zákonným zástupcům třídní učitelé prostřednictvím inf. sytému školy - Bakaláři Komens.

Vážení rodiče, pro konzultace s vyučujícími použijte prosím rezervační systém na odkazu:  KONZULTACE.