Třídní schůzky / konzultace - 18.1.2023

12. 1. 2023

Třídní schůzky / konzultace o výsledcích vzdělávání žáků v 1. pololetí šk. roku 2022/2023 proběhnou 18.1.2023.

Podrobné informace poskytnou zákonným zástupcům třídní učitelé prostřednictvím inf. sytému školy - Bakaláři Komens.

Vážení rodiče, pro konzultace s vyučujícími použijte prosím rezervační systém na odkazu:  KONZULTACE