Třídní schůzky / konzultace - 26.4.2023

19. 4. 2023

Třídní schůzky / Konzultace s vyučujícími o výsledcích vzdělávání žáků v 3. čtvrtletí školního roku 2022/2023 proběhnou 26.4.2023.

Podrobné informace poskytnou zákonným zástupcům třídní učitelé prostřednictvím inf. sytému školy - Bakaláři Komens.

Vážení rodiče, pro konzultace s vyučujícími použijte prosím rezervační systém na odkazu:  KONZULTACE