Třídní schůzky / konzultace - 8.11.2023

1. 11. 2023

Třídní schůzky / Konzultace s vyučujícími o výsledcích vzdělávání žáků v 1. čtvrtletí školního roku 2023/2024 proběhnou 8.11.2023.

Podrobné informace poskytnou zákonným zástupcům třídní učitelé prostřednictvím inf. sytému školy - Bakaláři Komens.

Vážení rodiče, pro konzultace s vyučujícími použijte prosím rezervační systém na odkazu:  KONZULTACE.