Výsledky voleb do školské rady

19. 6. 2024

zákonní zástupci, funkční období 2024/2025 - 2026/2027