Dopravní hřiště UH

3. 10. 2023

Takto probíhala naše teoretická i praktická příprava ke zkouškám k získání průkazu cyklisty.