Zápis do MŠ - školní rok 2024/2025

22. 4. 2024

9. 5. 2024 od 13:00 do 16:00 hodin

Vážení rodiče,

zápis do mateřské školy na školní rok 2024-2025 proběhne ve čtvrtek 9. 5. 2024 od 13:00 do 16:00 hodin v budově MŠ.

Náhradní termín je možný po individuální domluvě.

S sebou přineste rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

Tiskopisy potřebné k zápisu jsou v příloze (popř. je dostanete k vyplnění přímo u zápisu).

Těšíme se na Vás. MŠ Tupesy.