Zdravá 5 v družině

19. 10. 2022

V úterý 18. října absolvovalo 1. a 2. oddělení ŠD projekt Nadačního fondu Albert pod názvem Zdravá 5. Lektorka dětem formou her objasnila princip zdravého stravování, zvládli si společně roztřídit potraviny na zdravé a nezdravé, formou soutěže poznávali hmatem různé druhy ovoce a zeleniny a společně si i zazpívali a zatančili. Závěrem byli všichni odměněni drobnými dárky a nejšikovnější skupina dostala odměny.