Informace školní jídelny

Školní jídelna Tupesy

Odpovědný pracovník: Jarmila Preclíková

Kontakt: tel.: +420 572 597 756 / e-mail: jarmila.preclikova@zstupesy.cz

Odhlášení obědu

  • telefonicky: +420 572 597 756
  • e-mailem: jarmila.preclikova@zstupesy.cz 
  • osobně každé ráno do 8:00 hod. ve školní jídelně

Za neodhlášenou a neodebranou stravu nelze poskytnout věcnou ani finanční náhradu.

Ceny obědů školní rok 2022/2023

Kategorie Cena 
MŠ 3 - 6 let 9,- Kč svačina, 22,- Kč oběd, 9,- Kč přesnídávka
MŠ 7 let 9,- Kč svačina, 28,- Kč oběd, 9,- Kč přesnídávka
Žáci 7 - 10 let28,- Kč
Žáci 11 - 14 let30,- Kč
Žáci 15 a více let 31,- Kč 
Zaměstnanci 35,- Kč 
Ostatní strávníci 90,- Kč

Upozorňujeme, že za neodhlášené obědy v době nemoci / nepřítomnosti žáka ve škole jsou účtovány režijní náklady 37,- Kč.


Pracovníci ŠJ

Jarmila Preclíková

Vedoucí ŠJ+420 572 597 756 / jarmila.preclikova@zstupesy.cz 

Marie Burešová

Hlavní kuchařka
Věra Kováříková

Kuchařka 


Ilona Nováková

Kuchařka