Přátelství s 1. třídou

2. 5. 2023

Žáci 1. třídy nám zahráli divadlo a zazpívali písničky o vodě, my jsme jim povykládali o přijímacích zkouškách a našich budoucích plánech :)