Silový víceboj - Osvětimany

8. 4. 2024

Ve čtvrtek 4. dubna se naši žáci zúčastnili tradiční soutěže v Osvětimanech. Své kvality museli předvést v těchto disciplínách - šplh na tyči, skok z místa, švihadlo, shyby/výdrž ve shybu, sed-leh, wall ball