Třinecké železárny ve St. Městě - exkurze

24. 10. 2022