4.třída

třídní učitelka:  Mgr. Iveta Obtulovičová

e-mail: iveta.obtulovicova@zstupesy.cz

tel.: +420 572 541 107

Co je nového?

Zlomky

Zlomky

27. dubna 2023
V matematice se děti 4. třídy seznamovaly se zlomky, učily se je číst a…
Dopravní hřiště

Dopravní hřiště

27. dubna 2023
Ve čtvrtek 27.4.2023 čekala na žáky čtvrté třídy těžká zkouška. Po půl roce se…
Nad mapou České republiky

Nad mapou České republiky

16. března 2023
Ve vlastivědě se nyní učíme o krajích naší vlasti. Ve dvojicích jsme si na…
Neživá příroda

Neživá příroda

2. března 2023
V přírodovědě jsme si vytvořili vlastní učební pomůcku k učivu horniny a…
Návštěva Pabla Picassa

Návštěva Pabla Picassa

10. února 2023
Výtvarnou výchovu jsme propojili s vlastivědou, kde jsme si povídali o významu…