Kariérové poradenství

Program kariérového poradenství ZŠ Tupesy 2023/2024

 1. V 8. třídě je žákům nabídnuta profesní psychologická diagnostika. Ta obsahuje 3 odborné standardizované psychologické testy (Osobností test / Dotazník volby povolání a plánování profesní kariéry / Test struktury inteligence). Výsledky jsou projednány na schůzce s žákem a jeho zák. zástupcem.
 2. V 9. třídě je zájemcům nabídnut kurz - Jak pracovat se stresem u přijímaček. Kurz obsahuje 3 - 5 setkání. 
 3. Žákům 8. a 9. třídy jsou ve spolupráci s organizací VISC průběžně nabízeny exkurze do firem a podniků. Cílem je, aby získali představu o fungování perspektivních, renomovaných a atraktivních společností a mohli se tak lépe rozhodnout ve svém profesním směřování. Ve spolupráci s VISC pořádáme i projektové dny. Na stránkách této organizace si žáci mohou vyplnit zájmový dotazník RIASEC.
 4. Každoročně zveme do školy rodiče nebo přátele školy, kteří žákům v 8. a 9. třídě povídají o svých profesích, o kladech, ale i záporech, které je mohou v daných oborech potkat.
 5. Žáci 9. třídy se účastní Technického jarmarku a Burzy škol v Uherském Hradišti. Pravidelně také deváťáci navštěvují Úřad práce v Uherském Hradišti, kde jim odborníci poskytují další informace týkající se kariérového poradenství – např. uplatnění na trhu práce, trendy na trhu práce apod.
 6. V 9. třídě je s žáky průběžně intenzivně pracováno na tom, aby si uvědomili své priority, možnosti a schopnosti. Pomáháme jim orientovat se mezi SŠ, vedeme s nimi dialog o možnostech jejich uplatnění. Žákům jsou předávány aktuální informace ze SŠ, informační letáky SŠ a pozvánky na dny otevřených dveří.

Program kariérového poradenství zajišťuje:

Výchovná poradkyně: Mgr. Karla Milošová

 • kabinet zástupkyně ředitele 308 (3 patro)
 • Tel: 573 386 988
 • Email: karla.milosova@zstupesy.cz

Školní psycholožka: Mgr. Lenka Rašticová

 • kabinet ŠPP 306 (3 patro)
 • Mob: 737 166 577 /  Tel: 571 659 396
 • Email: lenka.rasticova@zstupesy.cz