Přijímací řízení na SŠ

Základní informace o přijímacím řízení na SŠ - 2022/2023

Termín podání přihlášky:

do 1. března 2023

Termín podání přihlášky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou:

do 30. listopadu 2022

Kam podat přihlášku?

přímo řediteli příslušné střední školy

Počet přihlášek na střední školy:

2

Termíny zkoušek ve školním roce 2022/2023

Jednotné zkoušky:

  1. termín: 13. dubna 2023 - pro čtyřleté obory vzdělání, 17. dubna 2023 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií
  2. termín: 14. dubna 2023 - pro čtyřleté obory vzdělání, 18. dubna 2023 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

Náhradní termín (pro všechny obory vzdělání):

  1. termín: 10. května 2023
  2. termín: 11. května 2023
  • Jednotná přijímací zkouška se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Jednotnou přijímací zkoušku může uchazeč konat dvakrát.
  • Ředitel školy pro obory vzdělání s talentovou zkouškou stanoví minimálně 2 termíny talentové zkoušky, a to v pracovních dnech v termínu od 2. do 15. ledna 2023.
  • Kritéria přijímacího řízení je ředitel střední školy povinen stanovit a zveřejnit pro první kolo přijímacího řízení u oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 31. října 2022, pro ostatní obory do 31. ledna 2023 (údaje budou vyvěšeny na veřejně přístupném místě přímo ve střední škole a také na internetových stránkách střední školy).

Kde hledat informace o středních školách:

Jak si opatřit přihlášku na SŠ?

  • V prodejnách SEVT, na internetových stránkách ministerstva školství (www.msmt.cz) nebo na stránkách www.cermat.cz.