Doučování žáků škol 2022, 2023


DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL                                                                                            REALIZACE INVESTICE 3.2.3  NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.