Učebna polytech. výchovy 2022

Projekt “Učebna polytechnické výchovy, ZŠ Tupesy” je zaměřen na stavební úpravy a změnu účelu užívání části prostor stávající uhelny na učebnu polytechnické výchovy ZŠ Tupesy a to včetně bezbariérového přístupu a stavebního propojení na stávající chodby školy. Výsledkem projektu bude nově vybudovaná učebna polytechnické výchovy v ZŠ Tupesy, která bude primárně určena k výuce pracovních činností , ale také k jakýmkoliv dalším volnočasovým aktivitám výtvarného, či řemeslného charakteru.

Investor: Obec Tupesy
Projektant: Ing.arch. Hladil
Náklady díla: 984 334,90 Kč včetně DPH
Dotace: IROP, 9. výzva MAS Buchlov – IROP – Infrastruktura základních škol
Výše podpory : 617 500 Kč
Zhotovitel: Stamos Uherské Hradiště, spol s.ro.
Termín realizace: 06/2022 – 08/2022
Projekt Učebna polytechnické výchovy v Základní škole v Tupesích je spolufinancován Evropskou unií.