Dílny ZŠ Tupesy

Cíl projektu:

Projekt zajistí moderní vybavení školní dílny ZŠ Tupesy. Školní dílna bude sloužit pro výuku pracovních činností a jako základ pro systematický rozvoj polytechnického vzdělávání v ZŠ Tupesy v rámci školního vyučování i v rámci volnočasových aktivit školního klubu.

Realizace projektu:

Dotace byla využita na pořízení moderního vybavení školní dílny ZŠ Tupesy. Školní dílna začala sloužit pro výuku pracovních činností a stala se základem systematického rozvoje polytechnického vzdělávání v ZŠ Tupesy v rámci školního vyučování i v rámci volnočasových aktivit (školní, klub, školní družina, kroužky, jednorázové volnočasové aktivity). Základní škola Tupesy nedisponovala před realizací projektu školní dílnou. U rostoucího počtu žáků nyní můžeme rozvíjet manuální zručnost a pomáhat osvojovat všeobecně technické znalosti a dovednosti. Realizace projektu nám umožňuje efektivnější polytechnické vzdělávání a přispívá k osvojování technických poznatků a k vytváření pracovních dovedností a návyků, které jsou pro žáky důležité v běžném i profesím životě. Projekt se tedy ukázal jako velmi potřebný a smysluplný. 

Projekt byl realizován ve školním roce 2019/2020

Projekt byl financován Zlínským krajem.