ŠABLONY III. TUPESY 2021

Projekt byl zaměřen na aktivity personální podpory základní a mateřské školy, aktivity podpory a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, aktivity rozvíjející projektovou výuku jak ve škole, tak na školních exkurzích. Součástí je realizace sady projektových dnů ve škole a mimo školu.

Projekt byl realizován ve školním roce 2021/2022.