ŠABLONY II. TUPESY 2019

Projekt je zaměřen na aktivity personální podpory základní a mateřské školy, aktivity podpory žáků ohrožených školním neúspěchem, aktivity výměny a sdílení zkušeností a školení pedagogického sboru v oblastech ICT. Součástí je i vybavení školy odpovídající ICT a didaktickou technikou.

Projekt byl ukončen 31. 12. 2021.